• Welcome To HamroNepaliBazar.com

12000.00 RS
November 9, 2017
Anonymous

लैपटप रिपेयर तालिम केहि दिन / केहि सिटको लागी मात्र || ९८६१ ९९० १२५ ् ९८१० १४१ ७१७ , जावलाखेल ||३५००० पर्ने मोबाइल रिपेयर कोर्स मात्र १२००० मा ||।।ईलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर (४ वर्ष ) गरि ईन्डिया १ वर्षको तालिम लिएर नेपलमा १० वर्ष देखि ट्रेनिग दिदै आउनु भएका अनुभवि इन्जिनि...

7000.00 RS

ग्यारेन्टि मोबाइल तालिम केहि दिन / केहि सिटको लागी मात्र ||||१८००० पर्ने मोबाइल रिपेयर कोर्स मात्र ७००० मा ||।।ईलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर (४ वर्ष ) गरि ईन्डिया १ वर्षको तालिम लिएर नेपलमा १० वर्ष देखि ट्रेनिग दिदै आउनु भएका अनुभवि इन्जिनियर बाट ग्यारेन्टिका साथ तालिम दिइने नेपाल...