Rolling Bazaar

56

QR CODE

Check with seller

  • Published date: June 12, 2021
  • Country: Nepal
  • Region: Pradesh 3
  • City: Kathmandu District
  • City area: Kathmandu
  • Address: Kathmandu

Contact publisher


Name: Moderator

User type: User

Tel.: 0000000000

Registered: 2021-06-10 18:57:05Contact Number: 980-2365247
Owner Name : Rolling Bazaar
Delivery Service : Yes In Near Location
Bill Type : Normal
Google App Download Link: https://rolling-bazaar.com/

हामी कहाँ नेपाली उद्यमीहरुले बनाएका बस्तुहरु तथा उत्पादनहरु सुपथ मुल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ l
रोलिङ्ग बजार एउटा यस्तो प्लात्फोर्म हो जुन साना घरेलु उधमीहरु लाई प्रोत्साहन र प्रबर्धन गर्न ल्याइएको हो l हाम्रो मूल नारा "नेपाली मन नेपाली उत्पादन" हो l हामी कहाँ नेपाली उद्यमीहरुले बनाएका बस्तुहरु तथा उत्पादनहरु सुपथ मुल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ l


Related listings

Everest Store
Everest Store
Check with seller

High Quality Mobilephone & Laptop/Mac Accessor...

Great Nepal Online Shopping
Great Nepal Online Shopping
Check with seller

We provide to customer best quality product as a n...

Online Kathmandu
Online Kathmandu
Check with seller

24 घण्टाभित्र free delivery within रिङरोड*तथा ७ दि...