Ncell Super Seller Program – Only for Shops

Ncell Super Seller Program – Only for Shops

एनसेल सुपर सेलर योजना

आदरणीय विक्रेता महानुभाव,

आज, भोलि, सधै सँगैको भावनात्मक सम्बन्धमा तपार्इंको निरन्तर साथ पाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस सम्बन्धलाई थप प्रगाढ गर्ने उद्देश्यले “एनसेल सुपर सेलर” विक्रेता योजना लिएर आएका छौं ।

यस योजना अन्तर्गत एनसेलको कुनै पनि एचयमगअत Product (RC, Sim, VFT) खरिद तथा बिक्रि गरी अंक प्राप्त गर्न सकिनेछ । ति अंक यहाँ उल्लेखित उपहारहरु लिन प्रयोग गर्न सकिनेछ । उपहार जित्न तल उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरी निश्चित अंक संकलन गर्नुपर्नेछ । उक्त उपहार प्रदान गर्दा “First Come First Serve” नियम पालना गरिनेछ । यो योजनाको अन्त्यमा भाग्यशाली विक्रेताहरुले बम्पर उपहार जित्न सक्नुहुनेछ ।

योजनामा भाग लिने प्रक्रिया

यस योजनामा विक्रेताले बिक्रि अनुसार आफूलाई निम्न समूहमा सहभागी गराउन सक्नुहुनेछ ।

समूह:

  • प्लाटिनम
  • गोल्ड
  • सिल्भर
  • ब्रन्ज

उपरोक्त समूह मध्ये आफ्नो पसललाई कुनै एक समूहमा दर्ता गरी तल उल्लेखित VFT खरिद गर्नुपर्नेछ ।

प्लाटिनम
हरेक महिना न्यूनतम रु. १०,००० को VFT खरिद गर्नुपर्नेछ ।

गोल्ड
हरेक महिना न्यूनतम रु. ५,००० को VFT खरिद गर्नुपर्नेछ ।

सिल्भर
हरेक महिना न्यूनतम रु. २,००० को VFT खरिद गर्नुपर्नेछ ।

अंक संकलन गर्ने प्रक्रियाहरु

एनसेलको सिम, रिचार्ज कार्ड वा ख्ँत् खरिद तथा बिक्रि गर्दा निम्न बमोजिम अंक प्राप्त गर्न सकिनेछ र यस योजनामा ँइऋ सँग ल्अभिि क्७म् बउउ बाट लिएका प्रोडक्टहरु मात्र मान्य हुनेछन् ।

अंक संकलन निम्नानुसार हुनेछः

विवरणपरिमाणअंककैफियत
सिम सुचारु गरी त्यही दिनमा रु ५० बराबरको रिचार्जमहिनामा ३०० अंकसम्म
VFT बाट डाटा प्याकको बिक्रिरु. ५००
VFTबाट भ्वाइस प्याकको बिक्रिरु. ५००
इ-रिचार्ज – VFT बाट बिक्रिरु. १०००
रिचार्ज कार्ड किन्दारु. ५०००महिनामा ४०० अंकसम्म
यदि रु १०० को रिचार्ज कार्ड ६०५ वा सोभन्दा बढी भएमारु. ५०००महिनामा ५० अंकसम्म

अंक प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सबै समूहका लागि समान छ । चार समूहमा रहेका उपहारहरु प्राप्त गर्न सो बमोजिम संकलन गर्नुपर्ने अंक र उपहार पाउने विक्रेताको संख्या तल उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

परिमाणअंककैफियत
प्लाटिनमबाइक (२०० सि सि)८०००२०
स्कूुटी (१२५ सि सि)६७५०२०
५५ इन्च स्मार्ट led टिभि५५००२०
सुन २ तोला (२४ क्यारेट)४२५०२०
आई प्याड३०००१००
सान्त्वना उपहार
(रु. ५००० सम्मको गिफ्ट भौचर)
२०००१०००
गोल्डस्कूटी (१२५ सि सि)६५००२०
५५ इन्च स्मार्ट LED टिभि५१००२०
ऐअर कनडिस्नर १.५ टिन४१००२०
आई प्याड२६५०२०
 सुन १ तोला (२४ क्यारेट)१९००१००
सान्त्वना उपहार
(रु. २५०० सम्मको गिफ्ट भौचर)
२०००१०००
सिल्भरआई प्याड३५००२०
इलेट्रिक् ट्रेडमिल्३०००२०
वशिङ मेशिन२३००२०
ल्याप्टप१५००२०
माउन्टेन बाइक१०००१००
सान्त्वना उपहार
(रु. १००० सम्मको गिफ्ट भौचर)
७००१०००
ब्रन्जरु. २०,००० सम्मको गिफ्ट भौचर१०००२५
रु. १६,००० सम्मको गिफ्ट भौचर८००२५
रु. १२,००० सम्मको गिफ्ट भौचर६००२५
रु. ८,००० सम्मको गिफ्ट भौचर४००२५
रु. ४,००० सम्मको गिफ्ट भौचर२००१००

कार्यक्रममा सहभागी विक्रेता मध्ये उत्कृष्ट दश हजार विक्रेतालाई Ncell Gift Hamper प्रदान गरिनेछ ।

बम्पर उपहार

यस योजनामा अंक संकलन गरि उपहार जित्नु बाहेक भाग्यमानी विक्रेताको लागि बम्पर उपहारको पनि व्यवस्था गरिएको छ र उक्त बम्पर उपहार योजनाको अन्त्यमा घोषणा गरिने छ । प्रत्येक समुहबाट (Platinum, Gold / Silver) एक एक जना गरि जम्मा तिनजना भाग्यशाली विजेता चयन गरिने छ । यो प्रक्रियामा योग्य हुन विक्रेताले प्रत्येक महिना सम्बन्धित VFT खरिद Criteria पुरा गरि Platinum मा कुल ४५०० अंक, Gold मा ३००० तथा Silver मा १५०० अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

भाग्यमानी विक्रेताले पाउने बम्पर उपहारहरुः

१. प्लाटिनम – कार एक जनालाई

२. गोल्ड – युरोप भ्रमण (Couple) एक जनालाई

३. सिल्भर – iPhone X एक जनालाई

योजना अवधिः २०७५ चैत्रदेखि २०७६ पौष महिनासम्म ।

शर्तहरुः
१.    कार्यक्रम अवधिभर एक पटक मात्र उपहार दाबी गर्न पाइनेछ ।
२.    उपहार ६ महिना (असोज १ गते २०७६) पछि मात्र दाबी गर्न पाइनेछ ।
३.    एउटा पसलको नाममा एउटा मात्र VFT वा Master SIM हुनुपर्नेछ र उक्त नम्बर सोहि पसलमा प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ ।
४.    कार्यक्रम अवधिभर आफ्ने समूह परिवर्तन गर्न पाईनेछैन ।
५.    कार्यक्रमको अन्तिम निर्णय Ncell सँग हुनेछ।

अंक थाहा पाउन र उपहार दाबी गर्न ७७३७ मा SMS गर्नुहोला (SMS गर्ने विधि तपाईंको सम्बन्धित नम्बरमा पठाइने छ)

थप जानकारीका लागिः
www.ncell.axiata.com/Ncellsuperseller  मा log in गर्नुहोला वा ९८०५५५४७८८ मा बिहान ९ बजेदेखि साझ ५ बजेसम्म सम्र्पक गर्न सक्नुहुनेछ ।

Orginal Source – https://www.ncell.axiata.com/ncellsuperseller

admin

Hamro Nepal Bazar dot com is specially established for buy, sell ,advertise and news. We do promotional activities from social sites . We have paid and free promotional activities . We take payment for banner advertisement but its free for posting an product ad in our website https://hamronepalibazar.com . We are promoting Nepali Business and Nepali Products for free Contact 9803815872
Close Menu
×

Cart

Cart